鞠歌行(玉不自言如桃李)拼音版

作者:李白 朝代:唐朝
鞠歌行(玉不自言如桃李)原文
     鞠歌行【其一】
玉不自言如桃李,魚目笑之卞和恥。
楚國青蠅何太多, 連城白璧遭讒毀。
荊山長號泣血人,忠臣死為刖足鬼。
聽曲知甯戚,夷吾因小妻。
秦穆五羊皮,買死百里奚。
洗拂青云上,當時賤如泥。
朝歌鼓刀叟,虎變磻溪中。
一舉釣六合,遂荒營丘東。
平生渭水曲,誰識此老翁。
奈何今之人,雙目送飛鴻。
      鞠歌行【其二】
麗莫似漢宮妃⑴,謙莫似黃家女⑵。
黃女持謙齒發高,漢妃恃麗天庭去。
人生容德不自保,圣人安用推天道。
君不見蔡澤嵌枯詭怪之形狀,大言直取秦丞相。
又不見田千秋才智不出人,一朝富貴如有神。
二侯行事在方冊,泣麟老人終困厄。
夜光抱恨良嘆悲,日月逝矣吾何之?
鞠歌行(玉不自言如桃李)拼音版
     jū gē háng 【qí yī 】
yù bú zì yán rú táo lǐ ,yú mù xiào zhī biàn hé chǐ 。
chǔ guó qīng yíng hé tài duō , lián chéng bái bì zāo chán huǐ 。
jīng shān zhǎng hào qì xuè rén ,zhōng chén sǐ wéi yuè zú guǐ 。
tīng qǔ zhī níng qī ,yí wú yīn xiǎo qī 。
qín mù wǔ yáng pí ,mǎi sǐ bǎi lǐ xī 。
xǐ fú qīng yún shàng ,dāng shí jiàn rú ní 。
cháo gē gǔ dāo sǒu ,hǔ biàn bō xī zhōng 。
yī jǔ diào liù hé ,suí huāng yíng qiū dōng 。
píng shēng wèi shuǐ qǔ ,shuí shí cǐ lǎo wēng 。
nài hé jīn zhī rén ,shuāng mù sòng fēi hóng 。
      jū gē háng 【qí èr 】
lì mò sì hàn gōng fēi ⑴,qiān mò sì huáng jiā nǚ ⑵。
huáng nǚ chí qiān chǐ fā gāo ,hàn fēi shì lì tiān tíng qù 。
rén shēng róng dé bú zì bǎo ,shèng rén ān yòng tuī tiān dào 。
jun1 bú jiàn cài zé qiàn kū guǐ guài zhī xíng zhuàng ,dà yán zhí qǔ qín chéng xiàng 。
yòu bú jiàn tián qiān qiū cái zhì bú chū rén ,yī cháo fù guì rú yǒu shén 。
èr hóu háng shì zài fāng cè ,qì lín lǎo rén zhōng kùn è 。
yè guāng bào hèn liáng tàn bēi ,rì yuè shì yǐ wú hé zhī ?

※提示:拼音為程序生成,因此多音字的拼音可能不準確。

李白的詩詞大全 李白的代表作 寫過的詩詞

《游南陽白水登石激作》 《鳳凰曲》 《登廣武古戰場懷古》 《自代內贈》 《山人勸酒》 《古風·其十九》 《別魯頌》 《子夜吳歌·春歌》 《秋登宣城謝脁北樓》 《大堤曲》 《題隨州紫陽先生壁》 《春日陪楊江寧及諸官宴北湖感古作》 《雜曲歌辭。鳴雁行》 《早發白帝城 / 白帝下江陵》 《贈僧崖公》 《答王十二寒夜獨酌有懷》 《秋思》 《古風(松柏本孤直)》 《鸚鵡洲》 《古風(丑女來效顰)》 《攜妓登梁王棲霞山孟氏桃園中》 《登單父陶少府半月臺》 《從軍行(從軍玉門道)》 《秋浦清溪雪夜對酒,客有唱山鷓鴣者》 《在水軍宴贈幕府諸侍御》 《送別(水色南天遠)》 《江夏使君叔席上贈史郎中》 《姑孰十詠。慈姥竹》 《陪從祖濟南太守泛鵲山湖三首》 《懼讒》 《古風(戰國何紛紛)》 《雙燕離》 《洞庭醉后送絳州呂使君果流澧州》 《當涂趙炎少府粉圖山水歌》 《姑孰十詠。望夫山》 《秋日煉藥院鑷白發,贈元六兄林宗》 《紫藤樹》 《贈常侍御》 《梁園吟》 《清溪行 / 宣州清溪》 《溫泉侍從歸逢故人》 《靜夜思》 《行路難(金樽清酒斗十千)》 《沐浴子》 《春日醉起言志》 《流夜郎贈辛判官》 《贈清漳明府侄聿》 《采蓮曲(若耶溪傍采蓮女)》 《月下獨酌四首·其一》 《贈王判官,時余歸隱,居廬山屏風疊》 《少年子》 《相和歌辭。從軍行二首》 《贈徐安宜》 《書情題蔡舍人雄》 《北山獨酌,寄韋六》 《尋雍尊師隱居》 《送張舍人之江東》 《長相思·其二》 《竄夜郎,于烏江留別宗十六璟》 《鞠歌行(玉不自言如桃李)》 《長歌行》 《江行寄遠》 《陳情贈友人》 《江西送友人之羅浮》 《東武吟》 《清平樂·畫堂晨起》 《魯郡東石門送杜二甫》 《下陵陽沿高溪三門六剌灘》 《憶東山二首》 《送當涂趙少府赴長蘆》 《贈內》 《送侄良攜二妓赴會稽,戲有此贈》 《送竇司馬貶宜春》 《宮中行樂詞八首其一》 《橫吹曲辭。幽州胡馬客歌》 《望廬山瀑布》 《行路難·其一》 《折荷有贈》 《酬坊州王司馬與閻正字對雪見贈》 《(七言古詩)烏棲曲》 《下終南山過斛斯山人宿置酒》 《別儲邕之剡中》 《送薛九被讒去魯》 《口號(一作口號留別金陵諸公)》 《秋登宣城謝脁北樓》 《冬日歸舊山》 《南軒松》 《望天門山》 《宿五松山下荀媼家》 《口號贈征君鴻(此公時被征)》 《秦女休行(西門秦氏女)》 《(七言古詩)司馬將軍歌》 《上三峽》 《系尋陽,上崔相渙三首》 《懼讒(雙花競春芳)》 《贈參寥子》 《客中行(不知何處是他鄉)》 《行路難(有耳莫洗潁川水)》 《戲贈鄭溧陽》 《月夜聽盧子順彈琴》

鞠歌行(玉不自言如桃李)注釋

⑴《世說》:漢元帝宮人既多,乃令畫工圖之,欲有呼者,輒披圖召之。其中常者,皆行貨賂。王明君姿容甚麗,志不茍求,工遂毀為其狀,后匈奴來和,求美女于漢帝,帝以明君充行,既召見而惜之,但名字已去,不欲中改,于是遂行。
⑵《尹文子》:齊有黃公者,好謙卑。有二女皆國色,以其美也。常謙辭毀之以為丑惡,丑惡之名遠布,年過而一國無聘者。衛有鰥夫,時冒娶之,果國色,然后曰:“黃公好謙,故毀其子不姝美。”于是爭禮之,亦國色也。國色,寶也;丑惡,名也。此違名而得實矣。
⑶《史記》:蔡澤,燕人也。易鼻、巨肩、魋顏、蹙齃、膝攣。西入秦,秦昭王與語,大說之,拜為客卿。范睢免相,昭王新說蔡澤計畫,遂拜為秦相。
⑷《漢書》:車千秋,本姓田氏。衛太子為江充所譖敗,久之,千秋上急變訟太子冤,武帝見而悅之,立拜千秋為大鴻臚。數月,遂代劉屈氂為丞相,封富民侯。千秋無他材能術學,又無伐閱功勞,特以一言寤意,旬月取宰相封侯,世未嘗有也。
⑸《孔叢子》:叔孫氏之車子曰鋤商,樵于野而獲獸焉,眾莫之識,以為不祥,棄之五父之衢。冉有告夫子曰,“麕身而肉角,豈天下之妖乎?”夫子曰:“今何在?吾將觀焉。”遂往,謂其御高柴曰:“若求之言,其必麟乎?”到視之,果信。言偃問曰:“飛者宗鳳,走者宗麟,為其難致也,敢問今見其誰應之?”子曰:“天子布德,將致太平,則麟鳳龜龍先為之祥。今宗周將滅,天下無主,孰為來哉?”遂泣曰:“予之于人,猶鱗之于獸也,鱗出而死,吾道窮矣!”乃歌曰:”唐虞世兮麟鳳游,今非其時來何求?麟兮麟兮我心憂。”

鞠歌行(玉不自言如桃李)譯文

美玉自知自身高潔無瑕,但不與桃李攀比,非要與之爭個上下高低。但那些小人卻不懂得謙虛、不爭是一種美德,反而魚目混珠,不分優劣,把劣質的當成好的,把美玉當成引以為恥的東西。堂堂楚國,顛倒黑白的小人怎么那么多呢?價值連城的美玉屢次遭到讒言和毀棄。懷抱美玉而痛哭于荊山下的卞和,本是忠信之臣,卻遭到割足砍腳的不幸。寧戚報國無門,在桓公門前唱小曲。管仲經過小妾的解釋而最終獲得了齊桓公的重用。百里奚流亡到楚國,秦穆公用五張牡黑羊皮把他贖回來,并任用他為大夫。朝歌的屠夫呂望在渭水之濱垂釣,九十歲終于得到周文王的重用。周武王取得天下以后,封呂望在齊國營丘之地,治理齊國。呂望一生都在渭水之濱垂釣,有誰人認識他,關注他呢?如今的人,更是無人來關注像他這樣的垂釣者了,目送飛鴻而去,卻無意于他的報國之心。

鞠歌行(玉不自言如桃李)賞析

鞠歌行》,樂府舊題,屬于《相和歌辭》。李白在這首詩中借卞和、寧戚、百里奚、呂望等人抒發了自己強烈的用世之心,他期望施展自己的抱負,但報國無門,在詩中流露出了他抑郁不得志的憤懣

李白簡介

李白(701─762),字太白,號青蓮居士,祖籍隴西成紀(今甘肅省天水縣附近)。先世于隋末流徙中亞。李白即生于中亞的碎葉城(今吉爾吉斯斯坦境內)。五歲時隨其父遷居綿州彰明縣(今四川省江油縣)的青蓮鄉。早年在蜀中就學漫游。青年時期,開始漫游全國各地。天寶初,因道士吳筠的推薦,應詔赴長安,供奉翰林,受到唐玄宗李隆基的特殊禮遇。但因權貴不容,不久即遭讒去職,長期游歷。天寶十四年(755)安史之亂起,他隱居廬山,但仍密切注視著國家和人民命運。后參加永王李璘幕府。永王兵敗被殺,李白坐系潯陽獄,第二年長流夜郎,途中遇赦。晚年飄泊于武昌、潯陽、宣城等地。代宗寶應元年(762)病死于其族叔當涂縣令李陽冰處。縱觀李白一生,其思想是比較復雜的。儒家、道家、縱橫家、游俠思想對他都有影響。他企羨神仙,向往隱逸,可是又不愿「一朝飛騰為方丈蓬萊之人」,而要「申管晏之談,謀帝王之術,奮其智能,愿為輔弼,使寰區大定,海縣清一」(《代壽山答孟少府移文書》)。他有著遠大的政治抱負,但又不愿走科舉的道路。他想通過隱居,求仙獲取聲望,從而在名人薦舉下,受到皇帝征召重用,以便實現「濟蒼生」、「安社稷」的理想,然后功成身退。詩人就是在這一思想指導下度過狂放而又坎坷的一生。李白存詩九百九十多首。這些詩歌,或以奔放的激情表達對理想政治的熱烈追求,對建功立業的渴望;或以犀利的筆鋒揭露政治集團的荒淫腐朽;或以善描的畫筆點染祖國壯麗的山河。他的詩篇,無論五言七言,無論古體近體,無不別具風格,具有強烈的浪漫主義色彩。有《李太白集》。北宋初年,人們發現《菩薩蠻》「平林漠漠煙如織」和《憶秦娥》「秦娥夢斷秦樓月」兩詞,又尊他為詞的始祖。有人懷疑那是后人所托,至今聚訟紛紜。其實,李白的樂府詩,當時已被之管弦,就是詞的濫觴了。至于歷來被稱為「百代詞曲之祖」的這兩首詞,格調高絕,氣象闊大,如果不屬于李白,又算作誰的作品為好呢?
古詩三百首 樂府 感傷

本文提供鞠歌行(玉不自言如桃李)原文,鞠歌行(玉不自言如桃李)翻譯,鞠歌行(玉不自言如桃李)賞析,鞠歌行(玉不自言如桃李)拼音版,李白簡介

轉載請注明:原文鏈接 | http://www.cyy518.com/gushi/155.html

友情鏈接>>
日本无码不卡高清免费v|一道本在线不卡v_一本道av不卡免费播放_在线看片av免费观看 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>