雙雙燕·滿城社雨拼音版

作者:張惠言 朝代:先秦
雙雙燕·滿城社雨原文
滿城社雨,又喚起無家,一年新恨。花輕柳重,隔斷紅樓芳徑。舊壘誰家曾識,更生怕、主人相問。商量多少雕檐,還是差池不定。誰省、去年春靜。直數到今年,絲魂絮影。前身應是,一片落紅殘粉。不住呢喃交訊,又惹得、鶯兒閑聽。輸于池上鴛鴦,日日闌前雙暝。
雙雙燕·滿城社雨拼音版
mǎn chéng shè yǔ ,yòu huàn qǐ wú jiā ,yī nián xīn hèn 。huā qīng liǔ zhòng ,gé duàn hóng lóu fāng jìng 。jiù lěi shuí jiā céng shí ,gèng shēng pà 、zhǔ rén xiàng wèn 。shāng liàng duō shǎo diāo yán ,hái shì chà chí bú dìng 。shuí shěng 、qù nián chūn jìng 。zhí shù dào jīn nián ,sī hún xù yǐng 。qián shēn yīng shì ,yī piàn luò hóng cán fěn 。bú zhù ne nán jiāo xùn ,yòu rě dé 、yīng ér xián tīng 。shū yú chí shàng yuān yāng ,rì rì lán qián shuāng míng 。
※提示:拼音為程序生成,因此多音字的拼音可能不準確。

張惠言的詩詞大全 張惠言的代表作 寫過的詩詞

《江城子·填張春溪西湖竹枝詞》 《雙雙燕·滿城社雨》 《雙雙燕·滿城社雨》 《風流子·出關見桃花》 《風流子·出關見桃花》 《相見歡·年年負卻花期》 《水調歌頭(五首選三)》 《相見歡·年年負卻花期》 《江城子·填張春溪西湖竹枝詞》

雙雙燕·滿城社雨注釋

⑴雙雙燕:南宋史達祖自度曲,見《梅溪詞》。詞詠雙燕,即以此為詞調名。⑵社雨:春社和秋社時節下的雨。此處指春社時節下的雨。春社,古時一般在立春、立秋后不久兩次祭祀土神,春祭稱為“春社”,秋祭稱為“秋社”。⑶紅樓:舊指閨秀女子的居處。盛唐李白侍從宜春苑奉詔賦》:“東風已綠瀛州草,紫殿紅樓覺春好。”晚唐韋莊長安春》:“長安春色本無主,古來盡屬紅樓女。”⑷芳徑:芳,此處指花卉。戰國宋玉風賦》:“回穴沖陵,蕭條眾芳。”徑,小路。《論語.雍也》:“行不由徑。”芳徑,花間小道。⑸ 舊壘:舊,陳舊,過時,與“新”相對。《左傳.僖公二十八年》:“舍其舊而新是謀。”壘,堆砌物,此處借指燕巢。舊壘,此處當解為“舊燕巢”。⑹商量:謀劃或討論事情。⑺ 雕檐:雕有圖案的精美屋檐或門窗。⑻差(ci)池:參差不齊。《詩.邶風.燕燕》:“燕燕于飛,差池其羽。”唐李賀江樓曲》:“蕭騷浪白云差池。”⑼ 省(xing):明白,醒悟。元王實甫西廂記》第一本第三折:“雖然是眼角兒傳情,咱兩個口不言心自省。”⑽絲魂絮影:絲,此處謂柳絲,絮,此處謂柳絮。⑾ 落紅殘粉:落紅,我國古代詩詞常用來指落花。晚清龔自珍己亥雜詩》:“落紅不是無情物,化作春泥更護花。”殘粉,我國古代詩詞常指凋謝之花。⑿ 不住:不停地,沒完沒了地。⒀ 呢喃:一指燕鳴聲。北宋劉季孫《題饒州酒務廳屏》:“呢喃燕子語梁間,底事來驚夢里閑?”一指低聲絮語。清蒲松齡《聊齋志異.于去惡》:“兄于枕上教《毛詩》,誦聲呢喃,夜盡四十余行。”此處應解為燕子悅耳的鳴聲。⒁ 交訊:交,相互交往、連接。《戰國策.秦策三》:“王不如遠交而近攻。”訊,訊息,消息。盛唐儲光羲田家即事答崔二東皋作》:“有客山中至,言傳故人訊。”交訊:互相傳達消息。⒂ 閑聽:聽得悠閑、愜意。⒃ 闌:柵欄一類的遮欄物。盛唐李白《清平調》:“解釋春風無限恨,沈香亭北倚闌干。”⒄ 雙暝:暝,原意為日暮,天黑。北宋王安石《次韻董伯懿松聲》:“暝聒一堂無客夢,曉悲千嶂有猿驚。”這里通“眠”,“睡”的意思。雙暝,“雙眠”的意思。

雙雙燕·滿城社雨賞析

  這是一首詠燕之作。燕子作為春天的信使,美麗的象征,自古以來就受到人們的賞愛,所以詠燕之作代不乏人,《詩.邶風.燕燕》,南宋詞人史達祖的《雙雙燕》詞就是其中膾炙人口的特別清撥之作。張惠言的這首《雙雙燕》詞顯然汲取了我國古代詠燕詩詞的文化底蘊,尤其可以看出他對史達祖《雙雙燕》詞在藝術構思上的某些傳承。不過,作為清代文學史上開宗立派的一流文學宗師,張惠言始終不屑于拾前人牙慧,始終欲有創立和開辟,他的朋友鮑桂星就說他:“獨念君生晚近時,慨然為舉世不為之學,每舉一藝,輒欲與古之第一流者相角,而不屑稍貶以從俗”(《受經堂匯稿序》)。所以,惠言的這首《雙雙燕》詞雖有汲取,但多新變,展示更多的是他獨立不偶的心性以及別出心裁的藝術追思,且又傳達出他游蹤漂泊而又寂寞孤苦的人生遭際。

  農歷一月底二月初的“春社”時節,“滿城”均下著淅淅瀝瀝的春雨,那瀝瀝雨絲與瀟瀟雨聲喚起一雙燕子無家可歸的“新恨”,因為花開花落,冬去春來,年年遷移的侯鳥燕子,又要開始新的漂泊。然而,此時此刻,燕子還不知道家在何方。春天的花朵還是那樣燦爛,春天的楊柳還是那么蔥翠,它們重重疊疊隔斷了通向閨中思婦居住的“紅樓”小徑。燕子隱隱約約還記得去年砌下的舊巢,但又不能確認。燕子打量了多少屋檐雕龍描鳳的殷實之家,想找出去年舊巢,但它們最終還是飛來飛去,遲疑彷徨,找不到一個棲息或再筑新巢的地方。誰人能夠了解燕子春去秋來那年年歲歲都縈繞在心頭如“絲魂絮影”般的漂泊與孤獨的心境?那漂泊與孤寂的燕子呵,前身理應是那一片片凋謝飄零的“落紅殘粉”。燕子遲疑彷徨,但它們相濡以沫,態度親昵。它們不停地呢喃,似乎在交換著意見,又似乎在互傾衷腸。它們恩愛的關關鳴聲,又讓黃鶯鳥聽得那么專注。燕子雖然恩愛,但它們棲移不定的漂泊生涯,畢竟比不上那日日在水池畫欄傍雙棲雙眠的鴛鴦來得寧靜、溫馨。

  張惠言出生于常州武進縣一個世代為儒然科考不彰的清寒家庭,四歲時父親就病卒,其母將他含辛茹苦教養而成。惠言回憶其早年孤苦生活時描述道:“一日,暮歸,無以為夕餮,各不食而寢。遲明,惠言餓不能起。先妣曰:‘兒不慣餓憊也?吾與爾姊爾弟,時時如此也!’惠言泣,先妣亦泣”(《茗柯文編.先妣事略》)。從十四歲開始就外出教授為生,其間兩次在安徽歙縣金榜家設帳授徒,泄留時間最為長久。二十六歲至三十九歲時又七上京師應進士試。在張惠言四十二歲的生命歷程里,約四分之三的時間身居異鄉,為糊口而漂泊四方。所以惠言一生飽嘗拋妻離子的別離之苦,也屢受寂寞孤苦的煎熬。此詞就借詠燕,委婉且淋漓盡致地抒寫他身處異鄉時那種寂寞難耐的孤苦感,那種漂泊四方時壓抑在心頭的感傷,那種煢煢孓立時對親人與故鄉不可遏止的思念。詞中“滿城社雨,又喚起無家,一年新恨”,“前身應是,一片落紅殘粉”,“輸于池上鴛鴦,日日闌前雙暝”等語,既是惠言對浪跡天涯燕子的擬人化描摹,更是他此時此刻孤苦、感傷、思念且又有幾分怨懣心態的真實反映。張惠言《雙雙燕》詞所反映出來的苦寒人生遭遇,既是他個人的,又是傳統社會中諸多為生計、為功名奔走四方、萍飄天涯的“寒士”們孤苦生涯的真切寫照。

張惠言簡介

張惠言(1761~1802)清代詞人、散文家。原名一鳴,字皋文,一作皋聞,號茗柯,武進(今江蘇常州)人。嘉慶四年進士,官編修。少為詞賦,深于易學,與惠棟、焦循一同被后世稱為“乾嘉易學三大家”。又嘗輯《詞選》,為常州詞派之開山,著有《茗柯文集》。
寫雨

本文提供雙雙燕·滿城社雨原文,雙雙燕·滿城社雨翻譯,雙雙燕·滿城社雨賞析,雙雙燕·滿城社雨拼音版,張惠言簡介

轉載請注明:原文鏈接 | http://www.cyy518.com/gushi/5644.html

友情鏈接>>
日本无码不卡高清免费v|一道本在线不卡v_一本道av不卡免费播放_在线看片av免费观看 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>