花片片飛風弄蝶,柳陰陰下水平橋上一句 下一句

出自宋朝張先的《浣溪沙·樓倚春江百尺高
原文翻譯:
樓倚春江百尺高。煙中還未見歸橈。幾時期信似江潮。
花片片飛風弄蝶,柳陰陰下水平橋。日長才過又今宵。
浣溪沙·樓倚春江百尺高拼音版
lóu yǐ chūn jiāng bǎi chǐ gāo 。yān zhōng hái wèi jiàn guī ráo 。jǐ shí qī xìn sì jiāng cháo 。
huā piàn piàn fēi fēng nòng dié ,liǔ yīn yīn xià shuǐ píng qiáo 。rì zhǎng cái guò yòu jīn xiāo 。
※提示:拼音為程序生成,因此多音字的拼音可能不準確。

張先的詩詞大全

《少年游(雙調)》 《千秋歲·數聲鶗鴂》 《八寶妝(南呂宮)》 《御街行(雙調)》 《醉垂鞭(贈琵琶娘,年十二)》 《南歌子(林鐘商)》 《訴衷情·花前月下暫相逢》 《定風波令(次子瞻韻送元素內翰·般涉調)》 《相思兒令(中呂宮)》 《醉桃源(般涉調)》 《喜朝天(清暑堂贈蔡君謨·林鐘商)》 《定西番(般涉調)》 《蝶戀花·移得綠楊栽后院》 《天仙子(公擇將行·般涉調)》 《菩薩蠻·憶郎還上層樓曲》 《雙燕兒(歇指調)》 《河滿子(陪杭守泛湖夜歸)》 《卜算子(般涉調)》 《一叢花令(傷高懷遠幾時窮)》 《偷聲木蘭花(般涉調)》 《轉聲虞美人(霅上送唐彥猷·高平調)》 《惜雙雙(城上層樓天邊路)》 《醉紅妝(中呂調)》 《慶佳節(雙調)》 《玉樹后庭花(般涉調)》 《雨中花令(贈胡楚草)》 《夜厭厭(小石調)》 《西江月(道調宮)》 《翦牡丹(舟中聞雙琵琶·般涉調)》 《木蘭花(席上贈同邵二生·般涉調)》 《怨春風(高平調)》 《菩薩蠻·憶郎還上層樓曲》 《玉樹后庭花(上元·般涉調)》 《江城子(高平調)》 《漢宮春(蠟梅)》 《漁家傲·和程公辟贈(巴子城頭青草暮)》 《木蘭花(林鐘商)》 《沁園春(寄都城趙閱道·般涉調)》 《破陣樂(錢塘·林鐘商)》 《浣溪沙(中呂宮)》 《芳草渡(般涉調)》 《木蘭花·乙卯吳興寒食》 《采桑子(雙調)》 《木蘭花(邠州作·林鐘商)》 《定西番(執胡琴者九人·般涉調)》 《師師令(中呂宮)》 《青門引(乍暖還輕冷)》 《偷聲木蘭花(仙呂調)》 《浣溪沙·樓倚春江百尺高》 《離亭宴(公擇別吳興·般涉調)》 《生查子(雙調)》 《臨江仙(高平調)》 《望江南(與龍靚·般涉調)》 《菩薩蠻(憶郎還上層樓曲)》 《謝池春慢·玉仙觀道中逢謝媚卿》 《傾杯(青瀾堂席上有感·般涉調)》 《燕歸梁(高平調)》 《相思令·蘋滿溪》 《相思令(蘋滿溪。柳繞堤)》 《清平樂(般涉調)》 《少年游(林鐘商)》 《菩薩蠻(中呂調)》 《清平樂(大石調)》 《南鄉子(送客過余溪,聽天隱二玉鼓胡琴·般涉調)》 《天仙子(觀舞·般涉調)》 《蝶戀花(林鐘商)》 《青門引·春思》 《踏莎行(中呂宮)》 《望江南(閨情)》 《河傳(仙呂調)》 《漁家傲·和程公辟贈》 《蝶戀花(移得綠楊栽后院)》 《醉垂鞭·雙蝶繡羅裙》 《鵲橋仙(般涉調)》 《百媚娘(雙調)》 《好事近(仙呂宮)》 《感皇恩(中呂宮)》 《木蘭花(般涉調)》 《醉落魄(林鐘商)》 《熙州慢(贈述古·般涉調)》 《滿江紅(初春)》 《清平樂(眠大石調)》 《更漏子(錦筵紅)》 《南鄉子(中呂宮)》 《定西番(高平調)》 《山亭宴慢(中呂宮)》 《山亭宴(湖亭宴別)》 《玉聯環(雙調)》 《菩薩蠻(中呂宮)》 《惜瓊花》 《系裙腰(般涉調)》 《江南柳·隋堤遠》 《木蘭花(晏觀文畫堂席上·般涉調)》 《青門引·春思》 《長相思(潮溝在金陵上元之西·般涉調)》 《武陵春(般涉調)》 《千秋歲·數聲鶗鴂》 《惜雙雙(中呂宮)》 《漁家傲·和程公辟贈》 《于飛樂令(高平調)》

浣溪沙·樓倚春江百尺高譯文及注釋

譯文這個日日思念丈夫的婦女正在百尺高樓之上展望。她抱著多么大的希望啊。江上水氣彌漫,船只在霧氣中航行,遠處看不清楚。她看著它們慢慢地駛近自己。她仔細地辨認,但都不是她所盼望的那一只。失望之余,她埋怨起他來,覺得他不如江潮有信。她和她的丈夫可能曾約定開春相見,誰知轉瞬之間已到暮春。也可能別離時間太長,經過了一個又一個春天,眼前新的春天又快過去了,她怎么不苦惱呢。當看到風吹花瓣象蝶舞,柳絲下垂似與橋面相平。這個婦女觸景生情感到悲傷。漫長的白天好容易才度過去,卻又迎來了寂寞難耐的夜晚

注釋⑴浣溪沙:唐代教坊曲名,后用為詞牌,又名“浣溪紗”“小庭花”等。⑵倚:表示樓的位置。⑶煙中還未見歸橈:“煙”,在這里指江霧之類的水氣。“橈[ráo]”,劃船的槳,這里代指船。⑷期信:遵守預先約定的時日。

浣溪沙·樓倚春江百尺高鑒賞

  這首《浣溪沙》為閨怨詞。起首一句,寫閨婦登高遠望。樓高百尺,臨江而立,故用一個“倚”字,指示位置。這位思婦正憑欄眺望,盡管她思念心切,但江上還不見丈夫乘船而歸。“煙中還未見歸橈”之“煙”,指江上的水氣。

  橈即劃船的槳,古詩詞中常代指船。江上水氣彌漫,白帆片片,由遠而近駛來,她努力辨認,但都不是她所盼的那只歸舟。失望之余,她埋怨起那遠行之人來了,覺得他還不如江潮有信。古人謂潮漲潮落是有定期的,故李益樂府詩《江南曲》說:“嫁得瞿塘賈,朝朝誤妾期。早知潮有信,嫁與弄潮兒。”可與此句互證。丈夫沒有如約歸家,她雖說不出悔不“嫁與弄潮兒”的潑辣言語,但“幾時期信似江潮”七個字卻表現了她幽怨與期待的復雜心理

  過片兩句以景傳情,仍然表現那個婦女的思念之情。依然是其望中之景,但季節的變化,更強化了她的殷切思念。她和丈夫分手時可能曾約定春日重聚,誰知春天又一次來了,卻不見人影。“花片片飛風弄蝶,柳陰陰下水平橋”,是寫暮春的對偶句,上句寫春歸,不用平直之筆,而極寫花落之狀,形容它們風中飛舞,象蝴蝶相戲似的。“弄”,戲弄,指相戲。下一句的“陰陰”,形容柳蔭幽暗的樣子,和初春柳芽初吐遠望如煙的景色不同。整句說綠柳蔭濃,長條拂水,雨后新波與橋面相平。這景象使閨婦發出“日長才過又今宵”這樣一聲壓抑已久的喟然長嘆,是說漫長的白晝好容易才挨過去,卻又迎來了寂寞難耐的夜晚,至此,把女子度日如年的離別之苦寫得含蓄而又深沉。此詞善于捕捉意象,創造意境,表現“心中事,眼中淚,意中人”的情境,收到了很好的藝術效果。

張先簡介

張先(990─1078)字子野,烏程(今浙江湖州)人。天圣八年(1030)進士。歷任宿州掾、吳江知縣、嘉禾(今浙江嘉興)判官。皇祐二年(1050),晏殊知永興軍(今陜西西安),辟為通判。后以屯田員外郎知渝州,又知虢州。以嘗知安陸,故人稱張安陸。治平元年(1064)以尚書都官郎中致仕,元豐元年卒,年八十九。張先「能詩及樂府,至老不衰」(《石林詩話》卷下)。其詞內容大多反映士大夫的詩酒生活和男女之情,對都市社會生活也有所反映。語言工巧。初以《行香子》詞有「心中事,眼中淚,意中人」之句,人稱為「張三中」。后又自舉平生所得意之三詞:云破月來花弄影」(《天仙子》);「嬌柔懶起,簾幕卷花影」(《歸朝歡》);「柔柳搖搖,墜輕絮無影」(《剪牡丹》),世稱「張三影」。《宋史》無傳,《宋史翼》卷二六載其事。著有《張子野詞》,存詞一百八十多首。他以登山臨水、創作詩詞自娛。詞與柳永齊名,擅長小令,亦作慢詞。其詞含蓄工巧,情韻濃郁。題材大多為男歡女愛、相思離別,或反映封建士大夫的閑適生活。一些清新深婉的小詞寫得很有情韻。如《天仙子》,宋祁極為贊賞,稱之為「云破月來花弄影郎中」。他自己也很得意,連同《歸朝歡》中的「嬌柔懶起,簾壓卷花影」、《剪牡丹》中的「柳徑無人,墮飛絮無影」,自稱「張三影」。《一叢花令》中有「沉思細想,不如桃杏,猶解嫁東風」之句,刻劃閨中怨女的心理活動極為細膩生動。賀裳在《皺水軒詞話》中評此詞尤為「無理而妙」。詩歌在當代也享有盛名。

名句類別

植物」 「天氣」 「生活

編者注:本文提供了花片片飛風弄蝶,柳陰陰下水平橋上一句下一句 前一句后一句,浣溪沙·樓倚春江百尺高拼音版 張先簡介。

轉載請注明:原文鏈接 | http://www.cyy518.com/ju/1611.html

友情鏈接>>
日本无码不卡高清免费v|一道本在线不卡v_一本道av不卡免费播放_在线看片av免费观看 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>